İlçede doğal kaynak olarak, az miktarda çıkartılan bentonit bulunmaktadır.İlçenin ekonomik hayatı, tarım arazilerinin dar ve vasıfsız oluşu ve doğal zenginliklerinin bulunmayışı nedeniyle kendi kendine yeten ve içe dönük kapalı bir model arz etmektedir. Halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
        İlçede ileri düzeyde kiraz üretimi yapılmaktadır. Bölgenin bu en önemli tarım ürününü tanıtmak için her yaz kiraz hasat mevsiminde "kiraz festivali" yapılır. Kiraz festivali geleneğini sürdürmek amacıyla düzenlenen festival, geleneksel olarak devam ettirilmektedir. Cuma günü başlayan ve üç gün süren etkinliklerin birinci gününde Hacı Murad-ı Veli anılmakta; İkinci gün kiraz yarışmaları, mahalli ve milli oyunlar, gençlik ve halk konserleri, sergiler, THK tarafından paraşüt atlayışları gerçekleştirilmekte; Üçüncü gün ise milli düzeyde yağlı pehlivan güreşleri yapılmaktadır.Ayrıca Eldivan'ın sahip olduğu geniş orman arazisinde yetişen çam ve meşeler Orman İşletmeleri'nce satılır.